Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА ted-bed.com

Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уебсайт, се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия.

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между "ТЕД БЕД " ЕАД (наричан по-долу ted-bed.com) от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн ted-bed.com (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от " ТЕД БЕД " ЕАД (наричани за краткост Услуги).
Тези общи условия обвързват всички потребители, които извършват регистрация на сайта ted-bed.com. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на ted-bed.com (с изключение на линка към настоящите Общи условия), Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
"ТЕД БЕД" ЕАД е дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „6ти Септември” 222а; вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 200908653.


1. Условия за използване на Сайта на ted-bed.com
Потребителят разбира и декларира съгласието си с обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят "във вида, в който са публикувани".
Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че част от стоките, публикувани на Сайта, могат да бъдат посочени като налични в магазинната мрежа, но да няма наличност от тези стоки и продукти, както и аксесоари към тях при заявяване на поръчка на тези стоки чрез on-line системата за покупки.
Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че заявената от него поръчка може да претърпи промени, които ted-bed.com се задължава да съобщи на потребителя на предоставения от него е-мейл и/или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин до момента на получаване на потвърждение за окончателното изпращане на потвърдената поръчка до адреса на потребителя.

2. Задължения на потребителя при регистриране
За целите на използване на Сайта на ted-bed.com, Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни); В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, ted-bed.com има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част от или до всички свои услуги, както и ted-bed.com не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, извършена във връзка с получената от потребителя информация.

3. Защита на личните данни. Kонфиденциална политика на ted-bed.com
Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на ted-bed.com при използване на Сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените Лични данни. В случай че потребителят е заявил поръчка и не е заявил своевременно поправка в информацията с предоставените лични данни, в следствие на което ted-bed.com изпълни неточно заявената от потребителя поръчка, ted-bed.com не носи каквато и да било отговорност за неточно изпълнената поръчка и всички претърпени вреди са за сметка на потребителя
С настоящите Общи условия ted-bed.com уведомява потребителите, че е дружество, регистрирано като Администратор на лични данни съгласно чл. 14 ал. 4 от Закона за защита на личните данни. След запознаване със съдържанието на настоящите Общи условия и приемането им, Потребителите, попълнили регистрационната форма на Сайта, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от ted-bed.com по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служители на ted-bed.com, както и да получават информация за продукти и услуги на ted-bed.com на предоставените от тях форми за контакт, освен ако изрично не откажат да получават информация за продукти и услуги на ted-bed.com чрез формите за запитване и контакт, посочени на настоящия Сайт.
Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, необходими за неговата идентификация в процеса на използване на Сайта, се съхраняват, обработват и използват от ted-bed.com за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги на ТЕД БЕД ЕАД.
ted-bed.com уведомява и декларира изрично пред Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.
ted-bed.com си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури и/или за да се осигури спазването на настоящите Общи условия.

4. Авторски права и ограничения свързани с тях.
ted-bed.com предоставя правото на Потребителите да използват всички услуги, които са посочени в Сайта само за лични нужди с нестопанска цел и при условие че не се нарушават авторските права на ted-bed.com или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена и нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права.
ted-bed.com си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между ted-bed.com и лицето публикуващо информацията.
При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права ted-bed.com не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.
Всички предоставени от ted-bed.com стоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права , се предоставят на Потребителите в оригиналният си вид, опаковка и носител без каквото и да било въздействие от страна на ted-bed.com и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България.

5. Представяни стоки и услуги на Сайта.
Информацията за стоките в Сайта е разпределена по видове групи и подгрупи;

В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта, е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта.
ted-bed.com си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски език, когато:
а) Съществува опасност с превода и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;
б) Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;

Всички цени, посочени на сайта, са в Български Лева и с включен ДДС.
ted-bed.com има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на Сайта с форма за on-line покупки преди доставката им за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните продукти.ted-bed.com не носи отговорност ако поради технически или технологичен проблем, или липса на нужните материали, не успее да изпълни извършената на Сайта поръчка.

6. Закупуване на стока и/или услуга, представена в ted-bed.com
Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта на ted-bed.com. При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида на стоките и количеството им, начина и сроковете за доставка,според предложените на Сайта възможности.
По всяко време преди окончателното потвърждение на Поръчката с попълването на формата за on-line покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги.
При извършвае на поръчка на Сайта Потребителят влиза в договорни отношения със " ТЕД БЕД" ЕАД, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия, поръчката се смята за окончателно извършена след получаване на потвърждение на поръчката, следвайки инструкциите, посочени в Сайта;
ted-bed.com има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, ted-bed.com има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обещетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.

7. Доставка на закупени стоки
Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки до дома Ви е в рамките на 15 работни дни след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което ще бъдете уведомени своевременно от наш сътрудник.
Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове. ted-bed.com си запазва правото да удължава посочените срокове, като Потребителите са информирани предварително за това от сътрудник на ТЕД БЕД ЕАД.
Доставката на продуктите, поръчани от ted-bed.com е безплатна в рамките на Република България, изключая случаите, в които Потребителите са уведомени от сътрудник на ТЕД БЕД ЕАД за натъпила промяна в това условие или при описани специални условия на продуктовата страница. Доставката се извършва до адрес на клиента, като ТЕД и партньорската куриерска фирма не поемат ангажимента до транспортирането на продукта до входната врата (при многофамилни сгради) или по внасянето на продукта в дома на клиента.
ted-bed.com може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон, факс, електронна поща на извършената поръчка. В случай, че Потребителят откаже да предостави изискваната от ted-bed.com информация, отказът от предоставянето й автоматично води до отмяна на поръчката с или без допълнително уведомление на Потребителя.
Цената за доставка е посочена под информацията, публикувана за самия артикул, и се калкулира автоматично в стойността на поръчката.

ted-bed.com не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера, извършващ доставката и/или поради независещи от ted-bed.com обстоятелства.

При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на външни видими дефекти - при прегледа евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера незабавно и да уведоми сътрудник от отдел Логистика на тел.: 070019600
При приемане на пратката от Потребителя без забележки, всички и всякакви претенции за въшни видими дефекти са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай,че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на пратката и/или не бъде незабавно уведомен сътрудник от отдел Логистика на ТЕД БЕД ЕАД, Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.
В случаите, когато от ted-bed.com са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, ТЕД БЕД не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката вследствие на подадената невярна информация от Потребителя.
При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите ги документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.
В случай че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, ted-bed.com се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.
Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки в срок от 24 часа от уведомяването за такова искане на сътрудник от отдел Логистика или на тел: 070019600.
ted-bed.com си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.
ted-bed.com извършва доставки чрез куриер/и, както на територията на България, така и извън нея.


8. Заплащане на закупени стоки и услуги
При извършване на заплащане в брой на поръчаните стоки и услуги, Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на ted-bed.com или на неговия представител/подизпълнител, изпълняващ доставката, пълната стойност на доставената стока съгласно потвърдената поръчка. В случай, че в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на доставка, Потребителят откаже частично или изцяло закупените стоки, ted-bed.com се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума за тяхното закупуване. В случай че Потребителят не реализира правото си на отказ от закупените стоки или услуги в горепосочения срок, ted-bed.com автоматично трансформира депозита като заплащане на стойността на поръчаните стоки или услуги.
При заплащане по банков път, Потребителят депозира сума равна на стойността на доставената стока съгласно потвърдената поръчка в банковата сметка на "ТЕД БЕД " ЕАД, посочена в генерираната фактура и едва след като депозитът бъде потвърден като получен и банковата сметка бъде заверена със съответната сума, ted-bed.com изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги. В случай че в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на доставка Потребителят откаже частично или изцяло закупените стоки, ted-bed.com се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума за тяхното закупуване. В случай,че Потребителят не реализира правото си на отказ от закупените стоки или услуги в горепосочения срок, ted-bed.com автоматично трансформира депозита като заплащане на стойността на поръчаните стоки или услуги.
При плащане чрез виртуален ПОС терминал, Потребителят депозира сума, равна на стойността на доставената стока съгласно потвърдената поръчка чрез виртуален ПОС терминал и едва след като транзакцията на депозита бъде потвърдена, ted-bed.com изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги. В случай, че в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на доставка Потребителят откаже частично или изцяло закупените стоки, ted-bed.com се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума за тяхното закупуване. В случай,че Потребителят не реализира правото си на отказ от закупените стоки или услуги в горепосочения срок, ted-bed.com автоматично трансформира депозита като заплащане на стойността на поръчаните стоки или услуги.


9. Отказ от закупена стока

Потребителят има право да откаже и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него стоки в срок от 14 (четиринадесет) дни от получаване на стоките на адреса за доставка, в случай че същите са с запазена опаковка в нейната цялост (опаковката на пратката може да бъде отваряна), в пълна окомплектовка и стоките са във вида, в който са получени с придружаващата ги документация (фактура и гаранционна карта) и при условията по чл. 55 от Закона за защита на потребителите.
Срокът за отказ е 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, адрес и телефонен номер и за решението си да се откажете от договора с писмо, изпратено по пощата. Куриерската пратка обратно към фабриката е за сметка на клиента.Можете да използвате стандартен формуляр за отказ и ако желаете да получите такъв, пишете на office@ted-bed.com, но това не е задължително. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

10. Гаранционно обслужване
С всяка поръчка на стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, ted-bed.com издава и предоставя на Потребителя надлежна гаранционна карта с нанесени данни за стоката и гаранционните срокове, както и посочени всички условия на предоставената търговска гаранция.
Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената Търговска гаранция:
а) в случай на изгубена гаранционна карта;

б) в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация;
в) в случай на нарушаване на физическата цялост на продукта;
г) в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта;

Продуктите и услугите, посочени в този Сайт, са ограничени само до посочените в Сайта Общи условия и информация, без да бъдат осигурявани каквито и да било гаранции извън посочените, включително търговски и целеви. Задълженията на ted-bed.com по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този Сайт, се регламентират от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти.

11. Други
ted-bed.com има право да променя едностранно всички условия за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта, без предварително уведомление до Потребителя.
ted-bed.com си запазва правото да изпраща на Потребителя съобщения, свързани с нови продукти и услуги, с промоции и/или с промени в условията и начините за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта
Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани оn-line чрез Сайта на ted-bed.com на формата за контакт, или чрез сътрудник от отдел Логистика на тел:070019600, в рамките на работното време: от 9:00 до 18:00 часа, от понеделник до петък.

Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите. ted-bed.com не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия.

При използване на Сайта на ted-bed.com, Потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА ted-bed.com С НАТИСКАНЕ (КЛИКВАНЕ) НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НА САЙТА НА ted-bed.com, КАКТО И С ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ) И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.